Disclaimer

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camperpark Midas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Camperpark Midas.

Typefouten en wijzigingen

Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer en/of de informatie, producten en materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Camperpark Midas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

U vindt de meest recente versie van de disclaimer van www.camperpark-midas.nl altijd op deze pagina.